Season 2016-2017


Chitty Chitty Bang Bang – 7th/8th Grade Musical

Performances: 

November 4 at 7pm

November 5 at 2pm

November 5 at 7pm

November 6 at 2pm

 

Bye Bye Birdie – 6th Grade Musical

Performances:

February 3 & 4 at 7pm

February 5 at 2pm

 

Lion King – All School Musical

Performances:

April 28 & 29 at 7pm

April 30 at 2pm

May 5 & 6 at 7pm

May 7 at 2pm

May 12 & 13 at 7pm